TOP DRAŽBY

Vitajte na stránke dražobnej spoločnosti 1.konsolidačná s.r.o

Spoločnosť 1. konsolidačná spol. s r. o.   poskytuje služby najmä v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb podľa zákona NRSR č. 527/2002 Z.z. a výkonu záložného práva.

Ďalej zabezpečujeme  pre svojich klientov nasledovné služby:

 • komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách,
 • komplexná právna a ekonomická správa pohľadávok najmä voči neplatiacim vlastníkom bytov a nebytových priestorov,
 • právne a metodické poradenstvo pri uplatňovaní zákonného záložného práva pri správe bytových domov,
 • vymáhanie pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov pri správe bytových domov s využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov a to predovšetkým v rámci zákona o dobrovoľných dražbách spôsobom speňaženia majetku dlžníka, to znamená bytu vo vlastníctve neplatiča,
 • organizovanie a realizovanie dražieb,
 • vypratanie problémových dlžníkov bytov po úspešnom vykonaní dražby,
 • vypracovanie znaleckých posudkov,
 • uverejňovanie ponuky dražby,
 • informovanie o realizovaní a konaní dražby,
 • predaj nadbytočného nepotrebného majetku, ako aj ďalších majetkových hodnôt fyzických a právnických osôb,
 • zverejňovanie ponuky na predaj vecí, práv, iných majetkových hodnôt, ktoré sú prevoditeľné, súboru vecí práv a iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku prostredníctvom vlastnej internetovej stránky www.1konsolidacna.sk vrátane informácií v tlači a špecializovaných internetových portáloch alebo iným primeraným spôsobom propagácie,
 • sprostredkovanie predaja vecí, práv, iných majetkových hodnôt, súboru vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku na základe poverenia záujemcu.
 • Máte v hlave otázky, ktoré by ste chceli mať zodpovedané profesionálmi? Kontaktujte nás a my vám všetky nejasnosti vysvetlíme.
 • Odoberanie informácií o dražbách

  Chceli by ste dostávať najnovšie informácie o nových dražbách? Prihláste sa k odberu noviniek!

  E-mail:

  Partneri