Opakovaná dražba rodinného domu v Hubovej
Typ: Rodinný dom
Stav: Ukončená
Lokalita: Žilinský kraj, Ružomberok, Hubová
Termín dražby: 26.09.2017 o 14:30
Miesto dražby: Banská Bystrica, Československej armády 26, Mestský úrad Zasadacia miestnosť č. 250, 2. poschodie
Termíny obhliadok Cenové informácie
1. termín obhliadky:
11.9.2017 o 13:00


Najnižšie podanie Zábezpeka

29,925 € 8,900 €
Detailný popis
Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Ružomberok, Katastrálny odbor, pre obec Hubová, katastrálne územie Hubová, zapísanej na:

 liste vlastníctva číslo 464 ako:
• rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 87, na parcele registra „C“ číslo 312,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 312, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 205 m2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 315, druh pozemku: Záhrady, výmera 246 m2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 316, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 291 m2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 321, druh pozemku: Orná pôda, výmera 682 m2;
Vlastnícky podiel: 1/1
Rodinný dom sa nachádza na parcele č. 312 ako samostatne stojaci, osadený v uličnej zástavbe rodinných domov s príslušenstvom. Bol čiastočne zrekonštruovaný, v rozsahu - podlahy, výmena okien. Stavba rodinného domu je jednoduchá jedno podlažná stavba, s jedným čiastočne podpivničeným podlažím a neobytným podkrovím.
1. POZEMNÉ PODLAŽIE - vonkajším schodiskom zo západnej strany je vstup do 1. PP, do pivnice a kotolne
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE - vstup - vonkajšie schodisko, chodba, obývacia izba , kuchyňa, kúpeľňa s WC, spálňa. Vstup do objektu je zo západnej strany, vonkajším schodiskom. V kúpeľni sa nachádza vaňa, WC. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák, digestor. Vykurovanie domu je pieckou na tuhé palivo, ktorá je umiestnená v 1. PP, ohrev teplej vody je elektrickým bojlerom umiestneným v 1. PP. Vykurovanie je plechovými radiátormi.
Humno sa nachádza na parcele č. 316, pozostáva z maštalí a humna. Stavba je založená na základoch z betónových pásov s betónovou podmurovkou. Vstupy sú drevenými vrátami.
Sklad vybudovaný v roku 1977 sa nachádza na parcele č. 316. Založený je na základoch z betónových pásov. Zvislé konštrukcie murovaná z tehál, strop železobetónový. Zastrešenie krovom sedlovej konštrukcie, pokrytým pozinkovaným plechom. Podlaha hrubá betónová, vstup plechovými vrátami.
Dreváreň - umiestnená za rodinným domom, na parcele č. 312, je drobná stavba na betónových pásoch, nosná konštrukcia - murované stĺpy, so zvislými konštrukciami drevenými. Zastrešený je krovom pokrytým škridlovou krytinou. Podlaha je hrubá betónová. Strop trámčekový bez podhľadu. V objekte nie sú rozvody vody, kanalizácie. Využívaná je ako sklad náradia.
Zastavaná plocha: 1. PP - 42,3 m2, 1. NP – 70,76 m2, humno – 130,13 m2, sklad – 21,09 m2, dreváreň – 22,93 m2.
Miesto konania dražby: Banská Bystrica, Československej armády 26, Mestský úrad
Zasadacia miestnosť č. 250, 2. poschodie
Dátum konania dražby: 26. septembra 2017
Čas konania dražby: 14:30 hod
Najnižšie podanie: 29.925,-Eur
Minimálne prihodenie: 100,- Eur
Dražobná zábezpeka: 8.900,-Eur
Obhliadka predmetu dražby dňa 11. septembra 2017 o 13:00 hodine

Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 0902 288 444
Mapa

Rýchly kontakt

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok ohľadne tejto dražby nás kontaktujte pomocou nášho on-line kontaktného formuláru.