Profil spoločnosti

Spoločnosť 1. konsolidačná spol. s r. o. bola založená ako špecializovaný subjekt za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov ako prostriedok na uplatnenie záložného práva.

Špecializujeme sa na dražby nehnuteľných a hnuteľných vecí  bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh a lokalitu.

Spoločnosť  1. konsolidačná spol. s r. o. je silným partnerom pri riešení reálnych problémov s nesplatenými dlhmi, zabezpečenými záložným právom. Navrhovateľ dražby má istotu, že jeho pohľadávka bude v čo najkratšom termíne uspokojená, a to v najväčšom možnom rozsahu. Dostatočné skúsenosti a znalosti sú zárukou, že žiadny problém týkajúci sa dražby nie je neriešiteľný.

Všetky dokumenty vzťahujúce sa na výkon záložného práva v zmysle občianskeho zákonníka, zákona o dobrovoľných dražbách a zákona o bytoch vrátane jednotlivých zmlúv, zabezpečíme pre navrhovateľa dražby.

Odmena dražobníka závisí od predaja zálohu na dražbe a od výšky ceny dosiahnutej vydražením. Navrhovateľ dražby nemá s výkonom spojené žiadne náklady.

Diskrétnosť je základnou zásadou. Všetky informácie, týkajúce sa výkonu záložného práva a dražby, sú prísne dôverné.

Našimi klientmi sú:

 • Bankové inštitúcie
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov
 • Bytové družstvá
 • Konkurzní správcovia
 • Právnické osoby
 • Fyzické osoby

Disponujeme dostatočným personálnym aj technickým vybavením zaručujúcim profesionálny výkon realizovaných činností. Spoločnosť disponuje rozsiahlou databázou záujemcov o nehnuteľnosti a personál spoločnosti má bohaté skúsenosti s dražobnou a realitnou činnosťou, no spoločnosť zároveň spolupracuje s renomovanými advokátskymi kanceláriami, prípadne aj s inými realitnými kanceláriami.

Spoločnosť 1. konsolidačná spol. s r. o.  disponuje vlastnými miestnosťami na konanie dražieb s dostatočnou kapacitou. Sídlo spoločnosti je zabezpečené ochranným zariadením a počítačová sieť je chránená proti akýmkoľvek neoprávneným zásahom a zároveň je zabezpečená aj následná archivácia písomností súvisiacich s dražbou.

Snažíme sa ponúknuť klientom viac ako naša konkurencia, klientmi prejavená dôvera je pre nás záväzkom poskytovania kvalitných a profesionálnych služieb a budeme radi ak aj Vás budeme môcť o tom presvedčiť.

 
 

 • Máte v hlave otázky, ktoré by ste chceli mať zodpovedané profesionálmi? Kontaktujte nás a my vám všetky nejasnosti vysvetlíme.
 • Odoberanie informácií o dražbách

  Chceli by ste dostávať najnovšie informácie o nových dražbách? Prihláste sa k odberu noviniek!

  E-mail:

  Partneri