Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)
Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)
Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)
Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)
Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)
Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)
Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)
Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY27. marec 2018 11:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYNotársky úrad: JUDr. Anna Pčolová, Vajanského 150/6, 911 01 Trenčín
Výmera1442m2
Zistená/stanovená hodnota38400€
Najnižšie podanie38 400 €
Minimálne prihodenie100
Dražobná zábezpeka10000€
Obhliadky1. termín obhliadky: 8.3.2018 o 10:30
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaIng. Daša Fogelová


PREDMET DRAŽBY

Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Trenčín, Katastrálny odbor, pre obec Omšenie, katastrálne územie Omšenie, zapísanej na: - liste vlastníctva číslo 2830 ako: • rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom) so súpisným číslom 834, na parcele registra „C“ číslo 1944/1, • parcela registra „C“, parcelné číslo 1944/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 120 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 1944/2, druh pozemku: Záhrady, výmera 600 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 1944/3, druh pozemku: Záhrady, výmera 722 m2; Vlastnícky podiel: 1/1
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.
Opis predmetu dražby: Umiestnenie stavby: Rodinný dom súpisné číslo 834 je postavený na pozemku svahovitého charakteru na parcele číslo 1944/1 v katastrálnom území Omšenie mimo zastavaného územia obce. Rodinný dom sa nachádza cca 15 km od centra okresného a krajského mesta Trenčín v okrajovej časti obce. V blízkosti rodinného domu sa nenachádza občianska vybavenosť.
Dispozičné riešenie: Dispozične ide o dvojpodlažný objekt. Dispozícia nie je známa, nakoľko nebola sprístupnená nehnuteľnosť. Predpokladané rozloženie miestností je znázornené v prílohe posudku.
Technické riešenie: Popis technického riešenia rodinného domu je informatívny a nemusí sa zhodovať so skutočnosťou, nakoľko nebolo umožnené vykonať miestnu obhliadku so zisťovaním technického riešenia objektu. Technické riešenie je vytvorené generovaním z programu HYPO.
Zastavaná plocha I.NP: 121,24 m2 Zastavaná plocha I.NP: 116,11 m2 Celková výmera pozemku: 1 442 m2


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Prvá dražba
  • Dražba rodinného domu v obci Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza
  • Dražba už prebehla
  • Dátum dražby: 26. jún 2018
  • Najnižšie podanie: 39900€
  • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií