Dražba rodinného domu v obci Likavka
Dražba rodinného domu v obci LikavkaDražba rodinného domu v obci LikavkaDražba rodinného domu v obci LikavkaDražba rodinného domu v obci LikavkaDražba rodinného domu v obci Likavka
Dražba rodinného domu v obci Likavka
Dražba rodinného domu v obci Likavka
Dražba rodinného domu v obci Likavka
Dražba rodinného domu v obci Likavka
Dražba rodinného domu v obci Likavka
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY23. marec 2018 10:30
MIESTO KONANIA DRAŽBYStráž 223, 960 01 Zvolen, veľká zasadacia miestnosť, tretie nadzemné podlažie
Výmera152
Zistená/stanovená hodnota7000€
Najnižšie podanie6300€
Minimálne prihodenie100
Dražobná zábezpeka1800
Obhliadkydňa 07.marca 2018 o 11:00 hodine; dňa 14.marca 2018 o 11:30 hodine
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osoba


PREDMET DRAŽBY

Dražba rodinného domu v obci Likavka Likavka, Janovčíka 683, k.ú. Likavka, zapísaneho na: na liste vlastníctva číslo 134 ako: • rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom) so súpisným číslom 683, na parcele registra „C“ číslo 486, • parcela registra „C“, parcelné číslo 486, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 40 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 488, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 26 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 490, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 90 m2; v podiele: 1/1. Miesto dražby: Stráž 223, 960 01 Zvolen, veľká zasadacia miestnosť, tretie nadzemné podlažie Čas: 23.03.2018 o 10:30 Hod. Najnižšie podanie: 6.300,- Eur Dražobná zábezpeka: 1.800,-Eur Minimálne prihodenie: 100,- Eur Termíny obhliadok: dňa 07.03.2018 o 11:00 hodine dňa 14.03.2018 o 11:30 hodine Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 0908/764 499, Dražobník: 1 konsolidačná spol. s. r. o. , www.1konsolidačná.sk Rodinný dom je riešený ako nepodpivničený s 1 nadzemným podlažím. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza obytná kuchyňa, kúpeľňa, chodba, krytý vstup. Z dispozičného riešenia rodinného domu vyplýva, že viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie, dom nemá viac ako tri samostatné byty a nemá viac ako dve nadzemné podlažia a podkrovie a preto pre účely ocenenia sa považuje za rodinný dom. Ohodnocovaná stavba v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a STN 73 4301 Budovy na bývanie spĺňa charakter rodinného domu, pretože je to budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri samostatné byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Rodinný dom je osadený v rovinatom teréne parc. č. 486 v k. ú. Likavka, obec Likavka. Situovanie je v časti obce vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Je užívaný od roku 1956. V roku 2003 bola zrekonštruovaná strecha, boli začaté opravy konštrukciií. Napojenie domu na inžinierske siete . - voda - z obecného vodovodu - kanalizácia - do obecnej kanalizácie - prípojka plynu - rodinný dom je napojený na rozvod plynu - elektrická energia - NN prípojkou TECHNICKÝ POPIS RODINNÉHO DOMU : Základy rodinného domu betónové prekladané kameňom vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál. deliace konštrukcie sú tehlové. Strop je drevený trámový s rovným ohľadom. Krov je sedlový, krytinu tvorí asfaltový šindel. klampiarske konštrukcie s z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, miestami opadané. Okná sú dvojité, drevené, dvere sú hladké v oceľových zárubniach. Podlahy v chodbe a izbe sú drevené, v kúpeľni je keramická dlažba. Vnútorné omietky sú vápenné, hladké. Vybavenie obytnej kuchyne : kuchynská linka na báze dreva, sporák na propán bután, drezové umývadlo nerezové, batéria páková, keramický obklad. Vybavenie kúpeľne : smaltovaná vaňa, batéria páková, umývadlo s pákovou batériou, keramická WC misa, keramický obklad. Údržba domu je priemerná.


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

V tomto kraji nie sú podobné žiadne dražbyTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií