Dražba samostatnej garáže v obci Bratislava - Dúbravka
Dražba samostatnej garáže v obci Bratislava - DúbravkaDražba samostatnej garáže v obci Bratislava - DúbravkaDražba samostatnej garáže v obci Bratislava - DúbravkaDražba samostatnej garáže v obci Bratislava - Dúbravka
Dražba samostatnej garáže v obci Bratislava - Dúbravka
Dražba samostatnej garáže v obci Bratislava - Dúbravka
Dražba samostatnej garáže v obci Bratislava - Dúbravka
Dražba samostatnej garáže v obci Bratislava - Dúbravka
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY10. máj 2018 10:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYNotársky úrad v Bratislave, JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
Výmera21,38m2
Zistená/stanovená hodnota18000€
Najnižšie podanie18000€
Minimálne prihodenie100€
Dražobná zábezpeka5000€
Obhliadkydňa 24.04.2018 o 10:00 hodine dňa 03.05.2018 o 10:00 hodine Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 0908 764 499
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaMgr.Jana Ďurišová


PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor, pre obec Bratislava, mestská časť Dúbravka, katastrálne územie Dúbravka, zapísanej
 • na liste vlastníctva číslo 2185 ako:

 1. Garáž č. 8
 • v suteréne vo vchode Pri kríži 4 nachádzajúca sa v
 • bytovom dome (popis stavby: Pri kríži 4,6), so súpisným číslom 2190, na parcele registra „C“, číslo 1235,
 • bytovom dome (popis stavby: Pri kríži 4,6), so súpisným číslom 2190, na parcele registra „C“, číslo 1236,
 1. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 2126/154691 – ín k celku;
(ďalej len ako „Záloh 1“ v príslušnom gramatickom tvare)
 • na liste vlastníctva číslo 3044 ako:

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1235, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 271 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1236, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 194 m2;
(ďalej len ako „Nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare; spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2126/154691 – ín k celku k Nehnuteľnosti sa ďalej označuje ako „Záloh 2“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Záloh 1 a Záloh 2 ďalej spoločne len ako „Záloh“ v príslušnom gramatickom tvare) (ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“. Popis obytného domu: Bytový dom je postavený na ul. Pri kríži 4,6, ktorá sa nachádza na sídlisku v Bratislave, m.č. Dúbravka. Je postavený v obytnom súbore sídliska. Budova má jedno čiastočné podzemné a štyri nadzemné podlažia. Ma dva samostatne vchody. V okolí sú postavené bytové domy, garáže, rodinné domy, škola, cesty a chodníky, zelené plochy. Obytné domy na sídlisku sú postavené na rovinatom, až mierne svahovitom teréne. Sídlisko má dobudovanú potrebnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Prístup k obytnému domu je po spevnených miestnych cestách a chodníkoch, parkovacie plochy, oddychové plochy sa nachádzajú medzi jednotlivými budovami. K jednotlivým obytným domom sú zriadené prípojky vody, elektrické prípojky VN a NN, plynová prípojka, kanalizačné prípojky, prípojky káblovej televízie, telefónne prípojky. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1973.
Dispozičné riešenie: Pôdorys budovy je jednoduchý a má obdĺžnikový tvar. Bytový je montovaný z panelových, plošných prvkov. Vodorovne stropné konštrukcie sú zo železobetónových, prefabrikovaných stropných panelov. Založenie stavby je plošné na základových železobetónových roštoch Nosné steny 1. PP sú železobetónové, montované. Strecha je rovná a jednoplášťová. Vstup je riešený samostatnými vchodmi, budova má v každom vchode samostatné schodištia. Bytový dom ma na 1. PP miestnosti technickej vybavenosti, a garáže prístupné z ulice. Na 1 až 4. NP sú byty. Dominantnými prvkami budovy sú loggie zo severnej strany. Orientácia miestnosti je prevažne na severnú a južnú stranu. V každom vchode je vstup so zádverím, kde sa nachádzajú poštové schránky a domáci vrátnik Vchody majú podlahy z keramických dlaždíc. Na 1. PP v každom vchode je umiestnený požiarny hydrant.
Popis garáže: Súčasný vlastník byt nadobudol v roku 2001 podľa LV. Garáž je v pôvodnom stave. Nachádza sa ako posledná garáž v bytovom dome. Garáž sa skladá z jednej miestnosti. Vstupné vráta sú plechové. Omietka je vápenná. V garáži boli identifikované elektroinštalačné rozvody. Iné siete sa v priestore nenachádzajú.


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Opakovaná dražba
 • Opakovaná dražba rozostavanej budovy v Bratislave m.č. Podunajské Biskupice
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 16. marec 2018
 • Najnižšie podanie: 490000€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií