Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci TvrdošovceDražba rodinného domu v obci TvrdošovceDražba rodinného domu v obci TvrdošovceDražba rodinného domu v obci TvrdošovceDražba rodinného domu v obci TvrdošovceDražba rodinného domu v obci TvrdošovceDražba rodinného domu v obci TvrdošovceDražba rodinného domu v obci TvrdošovceDražba rodinného domu v obci TvrdošovceDražba rodinného domu v obci TvrdošovceDražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY13. jún 2018 10:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYNitra, Štefánikova 9, zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka na vyvýšenom prízemí
Výmera1150m2
Zistená/stanovená hodnota24400€
Najnižšie podanie24400€
Minimálne prihodenie100€
Dražobná zábezpeka7200€
Obhliadkydňa 28. máj 2018 o 09:30hod. a dňa 4. jún 2018 09:30hod.
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaIng. Daša Fogelová


PREDMET DRAŽBY

Popis predmetu dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Nové Zámky – Katastrálnom odbore, pre obec Tvrdošovce, katastrálne územie Tvrdošovce, zapísanej na:
 • liste vlastníctva číslo 537 ako:
 • Rodinný dom (popis stavby: dom) so súpisným číslom 1333, na parcele registra „C“ číslo 3366/23,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3366/23, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 554 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3366/55, druh pozemku: Záhrady, výmera: 596 m2;
(ďalej len ako „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)
Vlastnícky podiel:                               1/1 Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom V 6679/2008. Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.
Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 1333 je postavený na parcele číslo 3366/23 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dispozičné riešenie: Rodinný dom je prízemná stavba bez obytného podkrovia a bez podpivničenia. Skladá sa z obytných miestností, kuchyne, kúpelne, WC a komory. Technické riešenie:
 • Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie.
 • Strechu tvorí krov sedlový s krytinou strechy na krove z pálenej škridle.
 • Výplne otvorov tvoria dvere rámové s výplňou a okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením.
 • Podlahy obytných miestností tvoria parkety a podlahy ost. miestností keramické dlažby.
 • Vybavenie kuchyne tvorí sporák, drezové umývadlo nerezové.
 • Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva.
 • Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo.
 • Záchod je splachovací bez umývadla.
 • Ostatné vybavenie tvorí kozub s uzatvoreným ohniskom.
 • Zdrojom vykurovania sú lokálne elektrické konvertory.
 • Zdroj teplej vody tvorí zásobníkový ohrievač elektrický.
Celková zastavaná plocha je 111,76 m2. Celková výmera pozemku: 1 150 m2


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Tretie kolo dražby
 • Dražba rodinného domu v obci Martin nad Žitavou
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 23. január 2018
 • Najnižšie podanie: 30150€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • Dražba Rodinného domu Nitra/Zobor
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 22. február 2018
 • Najnižšie podanie: 32 500€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • 1. opakovaná Dražba rodinného domu v obci Nové Zámky
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 30. august 2018
 • Najnižšie podanie: 99900€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • 2. Opakovaná dražba RD v obci Tvrdošovce
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 28. január 2019
 • Najnižšie podanie: 18300
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Šarkan
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 3. máj 2019
 • Najnižšie podanie: 19710€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 13. apríl 2022
 • Najnižšie podanie: 5000€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií