Dražba rodinného domu v obci Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza
Dražba rodinného domu v obci Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza
Dražba rodinného domu v obci Lehota pod Vtáčnikom, okres Prievidza
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY26. jún 2018 14:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYNotársky úrad v Prievidzi, Mgr. Jaroslav Čelechovský, Kláštorná 4, 971 01 Prievidza
Výmeram2
Zistená/stanovená hodnota39900€
Najnižšie podanie39900€
Minimálne prihodenie100€
Dražobná zábezpeka11500€
Obhliadkydňa 08.06.2018 o 11:00 hodine, dňa 21.06.2018 o 11:00 hodine
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaMgr.Jana Ďurišová


PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Prievidza, Katastrálny odbor, pre obec Lehota pod Vtáčnikom, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom, zapísanej na:
  • liste vlastníctva číslo 3283 ako:

  • rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 91, na parcele registra „C“ číslo 855/ 1,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 855/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 578 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 855/2, druh pozemku: Záhrady, výmera 352 m2,
parcela registra „C“, parcelné číslo 856, druh pozemku: Záhrady, výmera 120 m2; (ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Prvá dražba
  • Dražba RD v obci Omšenie (chatová oblasť)
  • Dražba už prebehla
  • Dátum dražby: 27. marec 2018
  • Najnižšie podanie: 38 400 €
  • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií