Dražba rodinného domu v obci Belina
Dražba rodinného domu v obci BelinaDražba rodinného domu v obci BelinaDražba rodinného domu v obci BelinaDražba rodinného domu v obci BelinaDražba rodinného domu v obci BelinaDražba rodinného domu v obci Belina
Dražba rodinného domu v obci Belina
Dražba rodinného domu v obci Belina
Dražba rodinného domu v obci Belina
Dražba rodinného domu v obci Belina
Dražba rodinného domu v obci Belina
Dražba rodinného domu v obci Belina
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY18. september 2018 15:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYNotársky úrad: JUDr. Andrea Barancová, 984 01 Lučenec, T. G. Masaryka 343/19
Výmera211,03m2
Zistená/stanovená hodnota7900€
Najnižšie podanie7110€
Minimálne prihodenie100€
Dražobná zábezpeka2000€
Obhliadky31. august 2018 o 12:30 hodine a dňa 14. septembra 2018 o 12:30 hodine
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaMgr.Jana Ďurišová


PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Lučenec – Katastrálnom odbore, pre obec Belina, katastrálne územie Belina zapísanej na liste vlastníctva číslo 97 ako:
 • rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom) so súpisným číslom 22, na parcele registra „C“ číslo 88,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 88, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 571 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 99/2, druh pozemku: Záhrady, výmera: 644 m2;
(ďalej len ako „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)
vo vlastníctve: Meno a priezvisko: Ladislav Holič Rodné priezvisko:  Holič Dátum narodenia:  21.03.1959 Adresa:                  Belina 22,986 01 Belina a manželka Meno a priezvisko: Eva Holičová Rodné priezvisko:  Danyiová Dátum narodenia:  11.11.1958 Adresa:                  Belina 22, 986 01 Belina Vlastnícky podiel:   1/1 Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom V 3963/08.
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Podobné dražby v tomto kraji

Opakovaná dražba
 • Opakovaná dražba rodinného domu v Hubovej
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 26. február 2018
 • Najnižšie podanie: 29 925€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Lehota pod Vtáčnikom
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 9. máj 2018
 • Najnižšie podanie: 38200€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Nové Zámky
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 24. júl 2018
 • Najnižšie podanie: 111000€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 11. jún 2019
 • Najnižšie podanie: 2480€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií