Dražba rodinného domu v obci Šarkan
Dražba rodinného domu v obci ŠarkanDražba rodinného domu v obci ŠarkanDražba rodinného domu v obci Šarkan
Dražba rodinného domu v obci Šarkan
Dražba rodinného domu v obci Šarkan
Dražba rodinného domu v obci Šarkan
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY3. máj 2019 9:30
MIESTO KONANIA DRAŽBYNotársky úrad: JUDr. Peter Šulai, M. R. Štefánika 14, Nové Zámky
Výmera600m2
Zistená/stanovená hodnota21900€
Najnižšie podanie19710€
Minimálne prihodenie1000€
Dražobná zábezpeka5900€
Obhliadky
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaIng, Daša Fogelová


PREDMET DRAŽBY

Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve úpadcu: Mária Polgárová, rod. Mátyásová, nar. 25.07.1966, bytom 943 42 Šarkan, Šarkan č. 190 v podiele ½ a Tretej osoby: Zoltán Polgár, nar. 20.07.1954, bytom 943 42 Šarkan, Šarkan č. 190 v podiele ½, vedená  na Okresnom úrade Nové Zámky, Katastrálny odbor, pre obec Šarkan, katastrálne územie Šarkan, zapísanej:
 • liste vlastníctva číslo 415 ako:

 • Rodinný dom so súpisným číslom 190 na parcele registra „C“ číslo 119/ 4,
nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Tretej osoby: Zoltán Polgár, nar. 20.07.1954, bytom 943 42 Šarkan, Šarkan č. 190 v podiele 1/1, vedená  na Okresnom úrade Nové Zámky, Katastrálny odbor, pre obec Šarkan, katastrálne územie Šarkan, zapísanej:
 • liste vlastníctva číslo 246 ako:
 • parcela regista „C“, parcelné číslo 119/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 600 m2.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare) Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.
Opis predmetu dražby Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť nebola sprístupnená, pri opise a výpočte všeobecnej hodnoty sa vychádzalo zo znaleckého posudku č.70/2014.   Rodinný dom je samostatne stojaca dvojpodlažná, čiastočne nepodpivničená murovaná stavba so sedlovou strechou. 1. nadzemné podlažie (1NP) je čiastočne zapustené do terénu a skladá sa z vstupnej chodbičky, kuchyne,  jednej obytnej miestnosti, ďalej je tu kotoľňa s kotlom, ktorá slúži aj ako skladisko a dreváreň. Zo stredovej chodbičky vystupuje schodisko na 2NP a je prepojená aj s garážou. Na 2NP sa nachádza predsieň spojená s chodbou, kde je aj hlavný vstup do domu (vchodové dvere). V tejto miestnosti sa nachádza pec na tuhé palivo, ktorá slúži ako hlavný vykurovací systém. Z chodby je prístupná veľká obývacia izba, 2 izby a prechodová chodbička, ktorá je napojená na kuchyňu a kúpeľňu. WC je samostatné a je prístupné z predsiene.  Kuchyňa je prepojená aj z obývacou izbou. Obývacia izba, ktorá je orientovaná do vnútorného dvora a záhrady, je balkónovými dverami spojená s balkónom. Rodinný dom je napojený na verejný plynovod, vodovod a verejnú elektrickú sieť. Kanalizácia je napojená do žumpy.
Zastavaná plocha 1.NP: 108,17 m2 Zastavaná plocha 2.NP: 108,8 m2


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Tretie kolo dražby
 • Dražba rodinného domu v obci Martin nad Žitavou
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 23. január 2018
 • Najnižšie podanie: 30150€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • Dražba Rodinného domu Nitra/Zobor
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 22. február 2018
 • Najnižšie podanie: 32 500€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 13. jún 2018
 • Najnižšie podanie: 24400€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • 1. opakovaná Dražba rodinného domu v obci Nové Zámky
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 30. august 2018
 • Najnižšie podanie: 99900€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • 2. Opakovaná dražba RD v obci Tvrdošovce
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 28. január 2019
 • Najnižšie podanie: 18300
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 13. apríl 2022
 • Najnižšie podanie: 5000€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií