Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres LučenecDražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres LučenecDražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres LučenecDražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres LučenecDražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres LučenecDražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres LučenecDražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres LučenecDražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres LučenecDražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres LučenecDražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
Dražba 1 izbového bytu v obci Fiľakovo, okres Lučenec
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY11. jún 2019 11:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYNotársky úrad JUDr. Andrea Barancová, Doktora Herza 374/12, 984 01 Lučenec
Výmera55,54m2
Zistená/stanovená hodnota2480€
Najnižšie podanie2480€
Minimálne prihodenie100€
Dražobná zábezpeka800€
Obhliadkydňa 22.05.2019 o 11:00 hodine a dňa 10.06.2019 o 11:00 hodine
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osoba


PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom Lučenec, Katastrálny odbor, pre obec Fiľakovo,  katastrálne územie Fiľakovo, zapísanej na:
 • liste vlastníctva číslo 2933 ako:

 1. byt číslo 3
 • na prízemí, vo vchode 40, nachádzajúci sa v
 • bytovom dome (popis stavby: BYTOVÝ DOM) so súpisným číslom 1190 na parcele registra „C“ číslo 2164,
  1. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 5554/156534 - ín k celku,
  2. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5554/156534 – ín k celku k pozemku:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2164, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 655 m2;
(ďalej len ako „Záloh“)
vo vlastníctve:
Meno a priezvisko:              Peter Berky Rodné priezvisko:               Berky Dátum narodenia:               15.07.1986 Adresa:                                 986 01 Fiľakovo, Železničná 1190/40 Vlastnícky podiel:                1/1
(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“. Predmetný bytový dom súp. č. 1190 sa nachádza v obci Fiľakovo  na parcele KN č. 2164 v zastavanom územia obce v okrajovej časti. Ide o 1+ 3- podlažný murovaný  bytový dom s dvoma vchodmi na adrese Železničná 38-40.  V suteréne  sa nachádzajú spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu a pivnice.   Na každom poschodí sú 4 byty. Spolu má bytový dom 24 bytov.  Nosný systém bytového domu je murovaný.  Strecha je valbová s  krytinou z pálených škridiel. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Vonkajšie povrchové úpravy sú prevedené ako brizolitové. Vnútorné povrchy sú vápenné omietky. Vnútorné keramické obklady nie sú. Dvere sú zasklené z tvrdého dreva. Okná sú zdvojené, drevené.  Podlahy sú cementové aj z PVC. Vykurovanie spoločných častí a zariadení  nie je riešené. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Na dome sa nachádza bleskozvod., vnútorný vodovod, vnútorná kanalizácia aj vnútorný plynovod. Výťah v bytovom dome nie je. Vybavenie spoločných priestorov je bežné, zodpovedá obdobiu výstavby a typu. Bytový dom bol na základe potvrdenia Mesta Fiľakovo  daný do užívania v roku 1923. Ohodnocovaný byt sa nachádza na prízemí. Byt po dispozičnej stránke pozostáva z 1 obytnej miestnosti,  kuchyne, predsiene, kúpeľne s  WC,  špajzy, pivnice  v suteréne domu. Vnútorné povrchy v byte sú vápenné, hladké omietky. Vnútorné keramické obklady sa nenachádzajú. Dvere sú  z tvrdého dreva. Podlahy obytných miestností sú PVC,  podlahy ostatných miestností sú keramické a cementové dlažby.  Vykurovanie  je riešené pieckou na pevné palivo.   Elektroinštalácia je svetelná, odpojená od dodávateľa,  V byte je rozvod studenej vody, vnútorná kanalizácia, voda je odpojená od dodávateľa.  V kuchyni je  novšia ale poškodená   kuchynská linka, v kuchyni sa nachádza sporák, drez nerezový. Kúpeľňa je bez zariadenia.   Údržba bytu je zanedbaná. Údržba bytového domu je zanedbaná, vchodové dvere rozbité, omietky opadané.


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Opakovaná dražba
 • Opakovaná dražba rodinného domu v Hubovej
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 26. február 2018
 • Najnižšie podanie: 29 925€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Lehota pod Vtáčnikom
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 9. máj 2018
 • Najnižšie podanie: 38200€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Nové Zámky
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 24. júl 2018
 • Najnižšie podanie: 111000€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Belina
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 18. september 2018
 • Najnižšie podanie: 7110€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií