Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné SalibyDražba rodinného domu v k.ú Horné SalibyDražba rodinného domu v k.ú Horné SalibyDražba rodinného domu v k.ú Horné SalibyDražba rodinného domu v k.ú Horné SalibyDražba rodinného domu v k.ú Horné SalibyDražba rodinného domu v k.ú Horné SalibyDražba rodinného domu v k.ú Horné SalibyDražba rodinného domu v k.ú Horné SalibyDražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY5. november 2019 9:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYNotársky úrad: Mgr. Martina Báňasová, Bratislavská 90/2, 924 01 Galanta
Výmera1534m2
Zistená/stanovená hodnota11000€
Najnižšie podanie11000€
Minimálne prihodenie100€
Dražobná zábezpeka3300€
Obhliadkydňa 18.október 2019 o 09:30 hodine a dňa 30.október 2019 o 09:30 hodine
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaIng. Fogelová


PREDMET DRAŽBY

Predmet Dražby: Predmetom  dražby je k nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Galanta, Katastrálny odbor, pre obec Horné Saliby, katastrálne územie Horné Saliby, zapísanej na:
 • liste vlastníctva číslo 3257 (v podiele 1/1 k celku) ako:
 • rodinný dom so súpisným číslom 220, na parcele registra „C“ číslo 738;
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 737, druh pozemku: záhrada, výmera 796 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 738, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 738 m2.
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.
Opis predmetu dražby: Vzhľadom na skutočnosť, že dom nebol sprístupnený vychádzal som zo znaleckého posudku č.158/2015.   Rodinný dom súp. č. 220 je prízemný postavený na rovinatom pozemku parcela č. 738. Prístup je z miestnej komunikácie. Dom bol používaný viac rokov ako chalupa. Skladá sa z čiastočne prestavanej starej uličnej časti a nedokončenej dvornej časti. V starej časti sú dve izby, kuchyňa, komora a kúpeľňa. Tri obvodové steny sú postavené z hliny hr. nad 50 cm a jedna je nová z poroblokov hr. 25 cm. Jej súčasťou je aj krb s komínom v obývacej izbe a komín z murovanej kuchynskej pece, na ktorý je možné napojiť aj ďalšie vykurovacie teleso v zadnej izbe. Objekt je napojený na miestny vodovod a to cez veľkú podzemnú vodomernú šachtu. Studená aj teplá voda sú vedené do kuchyne a kúpeľne. Kuchyňa má kuchynskú linku a plynový sporák. V kuchyni je postavená murovaná pec. Kanalizácia je vedená do žumpy nachádzajúcej sa cca 30 m od razenej studne. Vyhotovená je aj šachta tlakovej obecnej kanalizácie, prepojená spoločným potrubím dvoch šachiet na uličnú stoku. Objekt je napojený na elektrinu a rozvod plynu. Vykurovaný je telesami na tuhé palivo. Novú časť tvorí komora a dvojgaráž. Dom je vo veľmi zlom technickom stave a vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu.
Zastavaná plocha rodinného domu je 131,45 m2 Zastavaná plocha garáže je 54,82 m2


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Prvá dražba
 • UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 10. august 2022
 • Najnižšie podanie: 23.600,- €
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba rodinného domu s pozemkami v k. ú. Čiližská Radvaň
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 4. november 2022
 • Najnižšie podanie: 60.100 €
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií