UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. TrsticeUPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. TrsticeUPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. TrsticeUPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. TrsticeUPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. TrsticeUPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. TrsticeUPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
UPUSTENÉ!!!!! Dražba rodinného domu s pozemkom v k.ú. Trstice
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY10. august 2022 10:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYŠtefánikova 9, 949 01 Nitra, kancelária dražobníka na prízemí
Výmeram2
Zistená/stanovená hodnota23.600,- €
Najnižšie podanie23.600,- €
Minimálne prihodenie1.000,- €
Dražobná zábezpeka7.000,- €
Obhliadky22.07.2022 o 10:00 hod., 29.07.2022 o 10:00 hod.
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaMgr. Michaela Viskupová


PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Galanta, katastrálny odbor, obec Trstice, katastrálne územie TTrstice, zapísané: List vlastníctva: 1249 •rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom) so súpisným číslom 481, na parcele registra „C“ číslo 492, •parcela registra „C“, parcelné číslo 492, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 226 m2, •parcela registra „C“, parcelné číslo 493/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 382 m2, v podieli: 1/1. Rodinný dom je situovaný v obci Trstice. Nachádza sa v zastavanom území obce v časti, ktorá je tvorená prevažne zástavbou rodinných domov. Objekt je prístupný z ulice. Opotrebenie nehnuteľnosti je primerané veku. Stavba je užívaná so začiatkom užívania v roku 1958. Dom pozostáva z 1 NP a celková podlahová plocha je 225,95 m2. Pozemky zapísané pod parc.č. 492 o výmere 226 m2 sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová jednotka so súpisným číslom. Právny vzťah k stavbe s.č. 481 evidovanej na pozemku parc.č. 492. Pozemky zapísané pod parc.č. 493/1 o výmere 382 m2 sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Celková výmera pozemkov je 608 m2. Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Prvá dražba
  • Dražba rodinného domu v k.ú Horné Saliby
  • Dražba už prebehla
  • Dátum dražby: 5. november 2019
  • Najnižšie podanie: 11000€
  • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
  • Dražba rodinného domu s pozemkami v k. ú. Čiližská Radvaň
  • Dražba už prebehla
  • Dátum dražby: 4. november 2022
  • Najnižšie podanie: 60.100 €
  • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií