Dražba pozemkov - nachádzajúcich sa v k.ú. Nitra
Dražba pozemkov - nachádzajúcich sa v k.ú. NitraDražba pozemkov - nachádzajúcich sa v k.ú. Nitra
Dražba pozemkov - nachádzajúcich sa v k.ú. Nitra
Dražba pozemkov - nachádzajúcich sa v k.ú. Nitra
STAVAktuálna
DÁTUM DRAŽBY4. júl 2023 10:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYŠtefánikova 9, 949 01 Nitra - prvé vyvýšené nadzemné podlažie – zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka
Výmera1889 m2
Zistená/stanovená hodnota92.000,- €
Najnižšie podanie92.000,- €
Minimálne prihodenie500,- €
Dražobná zábezpeka27.600,-€
Obhliadky13.06.2023 o 10:00 hod.; 26.06.2023 o 10:00 hod.
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaMgr. Michaela Viskupová


PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je: majetok vo výlučnom vlastníctve (podiel 1/1 – ina k celku) Marta Kišová, rod. Kolarovská, nar.: 03.08.1951, Pod Sokolom 663/12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, zabezpečujúci záväzky Úpadcu, a to nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor, pre okres: Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Nitra, zapísaná na liste vlastníctva číslo 6350 ako:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8011/10, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 174 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8026, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 17 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8027, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 460 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1238 m2.
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.
Opis predmetu dražby: Predmetom ohodnotenia sú pozemky na liste vlastníctva 6350, parc.č. 8011/10, 8026, 8029/31, 8027 k.ú. Nitra. Tieto pozemky sa nachádzajú v krajskom meste Nitra, v zastavanom území obce. Pozemky sú rovinatého charakteru, s možnosťou napojenia na všetky verejné inžinierske siete. Okolitá zástavba je tvorená prevažne priemyselnou zástavbou. Pozemky sú zastavané spevnenými plochami, ktoré slúžia ako komunikácie, alebo stavbami. Výmera pozemkov spolu: 1.889 m2. Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Tretie kolo dražby
 • Dražba rodinného domu v obci Martin nad Žitavou
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 23. január 2018
 • Najnižšie podanie: 30150€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • Dražba Rodinného domu Nitra/Zobor
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 22. február 2018
 • Najnižšie podanie: 32 500€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 13. jún 2018
 • Najnižšie podanie: 24400€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • 1. opakovaná Dražba rodinného domu v obci Nové Zámky
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 30. august 2018
 • Najnižšie podanie: 99900€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • 2. Opakovaná dražba RD v obci Tvrdošovce
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 28. január 2019
 • Najnižšie podanie: 18300
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Šarkan
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 3. máj 2019
 • Najnižšie podanie: 19710€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 13. apríl 2022
 • Najnižšie podanie: 5000€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií