Opakovaná dražba rodinného domu v obci Sečovce
Opakovaná dražba rodinného domu v obci Sečovce
Opakovaná dražba rodinného domu v obci Sečovce
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY14. december 2017 9:10
MIESTO KONANIA DRAŽBYNotársky úrad: JUDr. Jozef Farkašovský, Janka Kráľa 190/16, 048 01 Rožňava
Výmera756 m2
Zistená/stanovená hodnota70 000€
Najnižšie podanie48 400€
Minimálne prihodenie5000€
Dražobná zábezpeka14 000€
ObhliadkyPo telefonickom dohovore s dražobníkom
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaJUDr. Jozef Farkašovský


PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Trebišov, Katastrálny odbor, pre obec Sečovce, katastrálne územie Sečovce, zapísanej na:

- liste vlastníctva číslo 1179 ako:
• rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom) so súpisným číslom 1318, na parcele registra „C“ číslo 4942, • parcela registra „C“, parcelné číslo 4941, druh pozemku: Záhrady, výmera 338 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 4942, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 418 m2;
Vlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.
Opis predmetu dražby: Rodinný dom je situovaný v zástavbe rodinných domov na pozemku parc.č. 4942 v okrajovej lokalite mesta Sečovce v mestskej časti Albinov (od mesta Sečovce vo vzdialenosti cca 3 km) s priamym prístupom z verejnej miestnej komunikácie. Jedna sa o samostatne stojací rodinný dom nepodpivničený s troma nadzemnými podlaţiami – prízemie, I.poschodie a II.poschodie.

Podľa vyhlásenia terajších vlastníkov rod.domu boli v roku 2010 a 2011 prevedené stavebné úpravy. V lokalite rod.domu je moţnosť napojenia na inţ.siete - elektrická sieť, rozvod zemného plynu a verejnej kanalizácie, v lokalite nie je vybudovaný verejný vodovod. Rodinný dom je napojený na vodovod z vlastnej studne

Rodinný dom je riešený ako nepodpivničený s 3 nadzemnými podlažiami.

Zastavaná plocha 1. NP : 125,92 m2 Zastavaná plocha 2.NP : 125,92 m2 Zastavaná plocha 3.NP : 125,92 m2

Súčasťou je aj Hospodárska budova na parc. č. 4941
Hospodárska budova je postavená za rodinným domom na p. č. 4941. Bola postavená v roku 1980. Stavba nie je zakreslená ma katastrálnej mape, ne je vedená na LV. Dispozične pozostáva z 2 skladov, ktoré pôvodne boli využívané na hospodárske účely.

Podobné dražby v tomto kraji

Prvá dražba
  • !!UPUSTENÉ!!Dražba rodinného domu, k.ú. Michalovce - Stráňany
  • Dražba už prebehla
  • Dátum dražby: 19. november 2021
  • Najnižšie podanie: 15100€
  • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
  • UPUSTENÉ!!!! Dražba rodinného domu v Michalovciach
  • Dražba už prebehla
  • Dátum dražby: 7. september 2022
  • Najnižšie podanie: 155000€
  • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií