OPAKOVANÁ DRAŽBA VÝROBNÝCH PRIESTOROCH DIELNE V PLAVEČI

85,000.00

Kategórií: Značka:

Popis

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Pezinok Katastrálny odbor, pre obec Pezinok, katastrálne územie Pezinok, zapísané na:
– liste vlastníctva číslo 10166 ako:
– priestor (druh nebytového priestoru: Zariadenie obchodu) číslo 1
– na prízemí, vo vchode Šancova 6, nachádzajúci sa v
– inej budove (popis stavby: Polyfunkčná budova) so súpisným číslom 5815 na parcele registra „C“ číslo 4852,
– podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 5706/88190 – ín k celku,
– spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5706/88190 – ín k celu k pozemku:
– parcela registra „C“, parcelné číslo 4852, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 373 m2,
– parcela registra „C“, parcelné číslo 4853/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 149 m2,
– parcela registra „C“, parcelné číslo 4853/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 12 m2;
– Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

NEVÁHAJTE
NÁS KONTAKTOVAŤ
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií