Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
Dražba 3 izbového bytu v k.ú. Močenok (Gorazdov)
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY13. apríl 2022 11:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYŠtefánikova 9, 949 01 Nitra - prvé vyvýšené nadzemné podlažie – zasadacia miestnosť
Výmera61,03m2
Zistená/stanovená hodnota4210€
Najnižšie podanie5000€
Minimálne prihodenie100€
Dražobná zábezpeka1200€
Obhliadkydňa 22. marca 2022 o 09:00 hodine a dňa 05. apríla 2022 o 09:00 hodine
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaIng. Daša Fogelová


PREDMET DRAŽBY

Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Šaľa, Katastrálny odbor, pre obec Močenok, katastrálne územie Močenok zapísaných na:
 • liste vlastníctva číslo 6522 ako:

 • byt číslo 4
 • na 1.p. vo vchode 1 nachádzajúci sa v
 • bytovom dome (popis stavby: 4BJ) so súpisným číslom 911, na parcele registra „C“, číslo 6066/12,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 6100/22800 – ín k celku;

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 911 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6535.
 • liste vlastníctva číslo 6535 ako:

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 6066/12, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 150 m2;

v podiele: 1/1;
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.
Opis predmetu dražby:


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Tretie kolo dražby
 • Dražba rodinného domu v obci Martin nad Žitavou
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 23. január 2018
 • Najnižšie podanie: 30150€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • Dražba Rodinného domu Nitra/Zobor
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 22. február 2018
 • Najnižšie podanie: 32 500€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Tvrdošovce
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 13. jún 2018
 • Najnižšie podanie: 24400€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • 1. opakovaná Dražba rodinného domu v obci Nové Zámky
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 30. august 2018
 • Najnižšie podanie: 99900€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • 2. Opakovaná dražba RD v obci Tvrdošovce
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 28. január 2019
 • Najnižšie podanie: 18300
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Opakovaná dražba
 • Dražba rodinného domu v obci Šarkan
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 3. máj 2019
 • Najnižšie podanie: 19710€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií