UPUSTENÉ!!!! Dražba rodinného domu v Michalovciach
UPUSTENÉ!!!! Dražba rodinného domu v MichalovciachUPUSTENÉ!!!! Dražba rodinného domu v Michalovciach
UPUSTENÉ!!!! Dražba rodinného domu v Michalovciach
UPUSTENÉ!!!! Dražba rodinného domu v Michalovciach
STAVUkončená
DÁTUM DRAŽBY7. september 2022 13:00
MIESTO KONANIA DRAŽBYMestské kultúrne stredisko Michalovce, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce, miestnosť na prízemí: malá sála
Výmera96,24
Zistená/stanovená hodnota155000€
Najnižšie podanie155000€
Minimálne prihodenie1000 €
Dražobná zábezpeka46500 €
Obhliadky22.08.2022 o 13:00 hod, 29.08.2022 o 13:00 hod.
 informácie k obhliadkam
Zodpovedná osobaMgr. Michaela Viskupová


PREDMET DRAŽBY

Dražba rodinného domu v Michalovciach k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, zapísaná na LV č. 4537 ako:
 • rodinný dom so súpisným číslom 3586, na parcele registra „C“, číslo 1588/2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1588/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 398 m2;
v podiele: 1/1; Miesto dražby: Mestské kultúrne stredisko Michalovce, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce, miestnosť na prízemí: malá sála Čas: 07.09.2022 o 13:00 hod. Najnižšie podanie:    155.000,- Eur Dražobná zábezpeka:   46.500,- Eur Minimálne prihodenie:     1.000,- Eur Termíny obhliadok: dňa 22.08.2022 o 13:00 hodine dňa 29.08.2022 o 13:00 hodine Všetci  záujemcovia  o  obhliadku sa  ohlásia  pred  termínom obhliadky  na  tel. č. : 0910 460 926, Dražobník: 1 konsolidačná, spol. s r. o. , www.1konsolidacna.sk Opis predmetu dražby: Obhliadku nehnuteľnosti znalec vykonal z verejného priestranstva, nakoľko vlastník nehnuteľnosti obhliadku neumožnil. Znalec vychádzal na základe podkladov zo staršieho znaleckého posudku, ktorý vypracoval Ing. Kimák dňa 13.11.2014. Jedná sa o RD s.č. 3586 nachádzajúci sa na mierne svahovitom pozemku v intraviláne obce na parcele č. 1588/2 v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácii mimo centra obce. Na základe kolaudačného rozhodnutia zo dňa 30.07.1990 bol začiatok užívania RD v roku 1990. Nehnuteľnosť je napojená na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, na verejný rozvod zemného plynu a na verejnú kanalizáciu. RD je riešený ako jednopodlažný s čiastočným podpivničeným a obytným podkrovím. Parcela číslo 1588/2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 398 m2 sa nachádza pod rodinným domov a dvorom na ulici P.J. Šafárika č. 3586 v obci Michalovce. Prístup na daný pozemok je z verejných miestnych asfaltových komunikácií. Terén pod bytovým domom a v okolí je rovinatý. Celková podlahová plocha je 96,24 m2.


DOKUMENT

Prezrieť znalecký posudok

Podobné dražby v tomto kraji

Prvá dražba
 • Opakovaná dražba rodinného domu v obci Sečovce
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 14. december 2017
 • Najnižšie podanie: 48 400€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Prvá dražba
 • !!UPUSTENÉ!!Dražba rodinného domu, k.ú. Michalovce - Stráňany
 • Dražba už prebehla
 • Dátum dražby: 19. november 2021
 • Najnižšie podanie: 15100€
 • ZOBRAZIŤ VIAC
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.   Viac informácií